English District Collectorate, Thane
 

मुख्यपान 

 
 

 

लोक प्रतिनिधी 

 
 

विधानसभा सदस्य

अ.क्र

मतदार संघाचे नांव

सदस्यांचे नाव

पत्ते

दूरध्वनी / भमणध्वनी क्रमांक

1

134 भिवंडी

ग्रामीण (अ.ज)

श्री. शांताराम तुकाराम मोरे

 

2

135

शहापूर (अ.ज.)

श्री. बरोरा पांडुरंग महादू

 

 

3

136

भिवंडी पश्चिम

श्री. चौगुले महेश प्रभाकर

 

 

4

137

 भिवंडी पूर्व

श्री. रुपेश लक्ष्मण म्हात्रे

 

 

5

138

कल्याण पश्चिम

     श्री.नरेंद्र बाबुराव पवार

 

6

139 मुरबाड

श्री.किसन शंकर कथोरे

    +91-2524-38042915 / 2665976

7

140

अंबरनाथ (अ.जा.)

डॉ.बालाजी किनिकर

 

  +91-251-2607770

8

141

उल्हासनगर

श्रीमती. जोती पप्पू कलानी

 

9

142

कल्याण पूर्व

श्री. गणपत काळू गायकवाड

 

  +91-251-3500795 / 2351001

10

143

डोंबिवली

श्री.रवींद्र दत्तात्रय चव्हाण

 

 9819503999

11

144

कल्याण ग्रामीण

 
     श्री. भोईर सुभाष गणू    

12

145

मिरा भाईंदर

श्री.नरेंद्र मेहता

 

 

13

146

ओवळा माजिवडा

श्री.प्रताप बाबुराव सरनाईक

 

 +91-22-25427217

 

14

147

कोपरी-पाचपाखाड

श्री. एकनाथ संभाजी शिंदे

    +91-22-25813758 / 25416057

15

148 ठाणे

श्री. केळकर संजय मुकुंद

 

 

16

149
मुंब्रा-कळवा

श्री.जितेंद्र सतीश आव्हाड

     +91-22-25448787 / 25360223

17

150

ऐरोली

श्री. संदीप गणेश नाईक

+91-22-27552871

18

151

बेलापूर

     श्रीमती. मंदा विजय म्हात्रे

 

विधानपरिषद सदस्य

अ.क्र

मतदार संघाचे नांव

सदस्यांचे नाव

पत्ते

दूरध्वनी / भमणध्वनी क्रमांक

1

कोकण विभाग पदवीधर
मतदार संघ

श्री. निरंजन वसंत डावखरे

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी

201, गौतम दीप, वीर बाजीप्रभू देशपांडे मार्ग, (घंटाळी), ठाणे (प.)

9892025555
25304005
(Telefax)

2

ठाणे स्थानिक प्राधिकारी मतदार संघ

श्री. रवींद्र सदानंद फाटक

शिवसेना

 

3

कोकण विभाग शिक्षक मतदार संघ

श्री. रामनाथ दादा मोते

अपक्ष

चौधरी अपार्टमेंट, सदगुरु पॅलेस, भाटीया चौक, स्टेशन रोड, उल्हासनगर-4

0251-2523111
2530507

9370177517

4

विधानपरिषद सदस्य

श्री. नरेंद्र अणासाहेब पाटील

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी

प्रेसिसिव्ह हायनेस, प्लॉट 5 6, सेक्टर 16, एस.बी.आय. च्या बाजूला, सानपाडा (पूर्व)

नवी मुंबई

महाराष्ट्र राज्य माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियन, जे. बी. शहा मंडई, 3 रा माळा, युसुफ मेहेर अली रोड,

मस्जिद बंदर, मुंबई  9 

27801577
27802448

9930919009
27801577
27802448
23441265
Fax 23452692

5

विधानपरिषद सदस्य

श्री. संजय दत्त

शक्ती निवास, रामबाग
लेन नं.
5,

कल्याण (प.) जि. ठाणे

05251 - 2211010

लोकसभा सदस्य

अ.क्र

मतदार संघाचे नांव

सदस्यांचे नाव

पत्ते

दूरध्वनी / भमणध्वनी क्रमांक

1

23-भिवंडी

श्री. कपिल मोरेश्वर पाटील

 

2

24-कल्याण

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंद

 

 

3

25- ठाणे

श्री. राजन बाबुराव विचार

 

 

 

Back To Top

 
 

मुख्यपान    |      संकेतस्थळाबाबत    |   उपयोग करायच्या अट    |    धोरणे व अस्विकार    |    संपर्क साधा

हे ठाणे जिल्ह्याचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व अधिकार राखीव.

NIC

Designed by National Informatics Centre, Thane.
Caution/Disclaimer: This information is supplied by the various departments.
National Informatics Centre will not be responsible for any information that may be inadvertently incorrect.