English District Collectorate, Thane
 

मुख्यपान 

 
 

 

अकृषिक परवाना अर्जाची सद्यस्थिती

 
 

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील तरतुदी प्रमाणे जमिनीच्या वापरात बदल ( अकृषिक ) परवानगी करिता जिल्हाधिकारी ठाणे यांचेकडे प्राप्त झालेल्या अर्जाची माहिती

शासनाचे महसूल व वन विभागाचे दि .२७ जुलै २०११ चे परिपत्रकातील सुचनांनुसार

तहसिल कार्यालय

 
 

मुख्यपान    |      संकेतस्थळाबाबत    |   उपयोग करायच्या अट    |    धोरणे व अस्विकार    |    संपर्क साधा

 

हे ठाणे जिल्ह्याचे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व अधिकार राखीव.

NIC

Designed by National Informatics Centre, Thane.
Caution/Disclaimer: This information is supplied by the various departments.
National Informatics Centre will not be responsible for any information that may be inadvertently incorrect.